Combinaties van twee 3D Tuinschermen


Alle 3D Tuinschermen van Magic Sol, Magic Helios en Magic Hiatari èn Magic Hiatari Open Tuinkasten zijn onderling te combineren.

Hieronder een klein aantal voorbeelden van samenstellingen.


Klik op een foto.